وسطی دایره‌ای

دسته : سرعتی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ٧ تا ۱٨ سال به بالا

این بازی را می‌توان با هدف ایجاد هیجان و شادمانی، تقویت حس بینایی، واکنش سریع و همچنین مهارت در نشانه‌گیری، برای کودک انتخاب کرد.

شرح بازی و سرگرمی

یک گونه دیگر از« بازی وسطی»است این بازی به «وسطی دایره‌ای» شناخته می‌شود با این تفاوت که زمین بازی به شکل دایره‌است که بازیکنان وسطی در داخل آن و گروه کناری در روی محیط آن با فاصله‌های مساوی قرار می‌گیرند.(بهتر است حلقه بزرگ‌تری انتخاب شود که افراد تیم مقابل که در وسط دایره قرار گرفته‌اند بتوانند به راحتی بدوند و جابجا شوند)

با شروع بازی مربی (یک نفر که مسئول هدایت بازی است)می‌تواند با ساعت وقت گرفته و بازیکنان کناره نفرات گروه وسطی را نشانه می‌گیرند تا اینکه همه از زمین بازی اخراج شوند. در دور بعدی جای دو گروه عوض می‌شود و باز با شروع بازی مربی با ساعت وقت می‌گیرد. برنده گروهی است که در مدت زمان کوتاهی، بازیکنان گروه وسطی را زده و بازی را زودتر تمام کرده باشند.                                                                          


مشخصات بازی و سرگرمی
وسایل بازی : ۱- توپ سبک
زمان بازی : روز
گردآورنده : پریسا حسنی