گل یا پوچ

دسته : فکری
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ۶ تا ۱٨ سال به بالا

گل یا پوچ یک بازی دسته جمعی است دراین بازی یک شی گرد کوچک مانند ساچمه یا هر چیز کوچک مشابه را داخل یکی از دستان قرار داده به طوری که افراد دیگر آن را نبینند، سپس افراد مقابل باید به‌اصطلاح گل را پیدا کنند. در این بازی حس کنجکاوی بازیکنان تحریک شده و تمرینی برای افزایش دقت و هوشیاری برای بازیکنان مخصوصاً در کودکان است

شرح بازی و سرگرمی

افراد به دو گروه مساوی تقسیم می‌شوند. دو سرگروه شرایط بازی را از قبیل حد نصاب امتیاز و تعداد امتیازات، امتیاز درست حدس زدن و گرفتن گل را، مطرح می‌کنند. (به طور مثال درست حدس زدن و گرفتن گل ۲ امتیاز و حد نصاب برنده‌شدن هم ۲۱ باشد.)

برای شروع یکی از سرگروه‌ها دکمه یا ساچمه‌ای کوچک که در بازی (گل) نامیده می‌شود را برداشته و به سرگروه دیگر پیشنهاد می‌کند که گل را در مقابل چند امتیاز می‌خواهی (یعنی گل را می‌فروشد).

در نهایت یکی از گروه‌ها،گل را بر می‌دارد و گروه دیگر

امتیازرا انتخاب می‌کند (در اینجا برای پرهیز از اشتباه در درک شیوه بازی، گروهی را که گل انتخاب کرده گروه «یک» و گروهی که امتیاز را انتخاب کرده گروه «دو» می‌نامییم)

سرگروه صاحب گل«گروه 1»، گل را به طور پنهانی به یکی از دست‌ها می‌سپارد، سپس همه مشت گره کردهٔ خود را در مقابل دید گروه مقابل قرار می‌دهند. نفرات «گروه2» با کنجکاوی و دقت و هوشیاری از حرکت دست سرگروه و نفرات، نگاه‌ها و حالت چهره‌ها حدس می‌زنند و به سرگروه می‌گویند، سرگروه بنا بر حدس خود و یاران، دست‌های مشکوک را یکی یکی با گفتن واژه (پوچ یا خالی) کنار می‌گذارد ومشت‌های بسته باز می‌شود به این ترتیب به گل نزدیک‌تر می‌شوند، چنانچه «گروه2» درست حدس زده و گل را پیدا کنند به همراه کسب امتیاز صاحب گل شده و در دور بعدی، آنها گل را مخفی خواهندکرد و چنانچه نتوانند، باز تیم مقابل «گروه1» با کسب امتیاز گل را پیش خود نگه‌داشته و میان دست‌ها پخش خواهند کرد.

نکته‌ها:

  • در ابتدای بازی اگر حدس قوی باشد که به یقین مبدل می‌شود، سرگروه می‌تواند با یکسره گرفتن گل ۲ امتیاز بگیرد ولی اگر نتواند بنا به قراردادی که دارند ۱ یا ۲ امتیاز از دست می‌دهند.
  • .در خاتمه برنده بازی، گروهی است که تعداد امتیازاتش زودتر به ۲۱ برسد.

مشخصات بازی و سرگرمی
استان :
میزان تحرک : کم تحرک
وسایل بازی : ۱-یک ساچمه یا شیء کوچک که به راحتی در مشت بسته پنهان شود.
زمان بازی : روز ، شب
گردآورنده : پریسا حسنی