لی ‌لی

دسته : سرعتی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ۶ تا ۱٨ سال به بالا

«لی‌لی» یک بازی جهانی است و اغلب کودکان آن را به خوبی می‌شناسند. از اهداف که این بازی دنبال می‌کند می‌توان، استقامت و تقویت عضلات و بهبود سرعت عکس‌العمل‌ها،چابکی و چالاکی اشاره کرد. و به حفظ تعادل در کودک کمک می‌کند.

شرح بازی و سرگرمی

روی زمین با گچ یک مستطیل بزرگ کشیده می‌شود آن را به شش خانه‌ی مساوى تقسیم مى‌کنند. از اولین خانه‌ی دست راست شماره‌گذارى مى‌کنند به طورى‌که خانه‌هاى ۱ و ۶ ، ۲ و ۵ ، ۳ و ۴ در کنار هم قرار مى‌گیرند. در بیرون دایره با فاصله‌ی دلخواه نیم‌دایره‌اى مى‌کشند و آنجا را نقطه‌ی شروع بازى مى‌دانند. قبل از شروع بازى روى پاره‌اى مقررات توافق مى‌کنند (مثلاً عبور دادن سنگ از خانه‌ها با چند ضرب باید صورت بگیرد). معمولاً خانه‌ی چهارم را خانه‌ی استراحت قرار مى‌دهند. در اینجا هر بازیکنى مى‌تواند از حالت لى‌لى بیرون آمده و استراحت کند. در هر نوبت یکى از بازیکنان بازى را انجام مى‌دهد یعنى سنگ را در خانه‌ی اول مى‌اندازد و براساس توافق قبلى که باید بازى مثلاً یک ضرب یا چند ضرب باشد با پا سنگ را به‌ترتیب از خانه‌ها عبور مى‌دهد، تا از خانه ی ۶ به بیرون برود. دفعه ی بعد سنگ را به خانه ی ۲ و ۳ و ... مى‌اندازد براى پرتاب سنگ به خانه ی ۶ که مجاور خانه ی ۱ است، باید بازیکن لى‌لى‌کنان خود را به خانه ی ۳ برساند و از آنجا سنگ را پرتاب کند. اگر پاى بازیکن یا سنگ روى خط بین خانه‌ها قرار بگیرد بازیکن سوخته است. وقتى تمام مراحل بازى را با موفقیت به پایان رساند برنده شده و مى‌تواند خانه‌اى بخرد ( تنها خانه ی چهارم که محل استراحت است قابل خریدارى نیست). وقتى فرد خانه‌اى مى‌خرد بازیکنان دیگر باید با اجازه ی او از خانه خود عبور کنند . اتفاق مى‌افتد که بازیکنى موفق شود تمام خانه‌ها را بخرد .

مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : پرتحرک
وسایل بازی : ۱- گچ یا زغال برای کشیدن طرح بازی روی زمین
٢- یک تکه سنگ کوچک
زمان بازی : روز