تانگو

دسته : فکری
تعداد بازیکنان : انفرادی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ۵ تا ۱۶ سال

کودک با چیدن این قطعات کنار هم به ایجاد شکل جدید می پردازد .
از شکل های هندسی گرفته تا شکل های خیالی و شناخته شده.

شرح بازی و سرگرمی

تصویر مقابل را با رنگ های متفاوت مقوا درست کنید از(  فوم برد ) هم می توان استفاده کرد. و سپس از جابجایی قطعات و چیدمانها کنار هم اشکال متفاوت بسازید و لذت ببرید


مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : کم تحرک
وسایل بازی : قطعات تانگو
زمان بازی : روز ، شب