طناب‌بازی

دسته : سرعتی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ٧ تا ۱۶ سال

طناب ‌بازی هیجان‌انگیز و دوست‌ داشتنی‌است که موجب تقویت عضلات، بالا بردن میزان دقت، واکنش درست و سریع، مشارکت و رقابت سالم.

شرح بازی و سرگرمی

این بازی هم به صورت انفرادی انجام می‌شود، هم به شکل گروهی

.انفرادییک کودک به تنهایی با طناب به بالا می‌پرد و طناب را با دست از پشت سرش به بالا می‌چرخاندو در جلو از زیر پایش رد می‌کند یا برعکس. 

طناب در فضا دور کودک می‌گردد و بچه‌های اطراف می‌شمارند ۱، ۲، ۳ ... تا وقتی که طناب به پای بازیکن گیر کند یا نتواند بپرد. تعداد پرش هر کس شمرده می‌شود. هر کس بیشتر پرید، برنده است. گاهی این بازی مسابقه ی سرعت است و اطرافیان خیلی تند می‌شمارندو بازیکن باید پرش خود را با شمردن آن ها هماهنگ کند.

گروهیدوکودک دو سر طناب را می‌گیرند و به فاصله ی مناسبی که بتوانند طناب را خوب و هماهنگ بچرخانند، به طوری که هم در چرخش به زمین بخورد و هم هنگام چرخش به اندازه ی قد یک کودک بالا برود، می‌ایستند.
کودکان نامگذاری می‌شوند: سرخ، سبز، آبی، گلابی و... یک کودک واردطناب می‌شود و می‌پرددیگران دم می‌گیرند: سرخ، سبز،آبی گلابی ... روی نام هر کس سوخت، نفر بعدی اوست. 

 دفعه ی اول یک بار می‌پرند، دفعه ی دوم دو بار، دفعه ی سوم ... سه بار و... کودکی که پایش به طناب گیر کند یا در پریدن تأخیر داشته باشد، به طوری که یک بار طناب خالیبه زمین بخورد، می‌سوزد و از بازی کنار می‌رود. بازی ادامه پیدا می کند تا یک نفردر صف بماند که برنده است.مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : پرتحرک
وسایل بازی : طناب
زمان بازی : روز