گردو، شکستم

تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ۵ تا ۱۶ سال

شرح بازی و سرگرمی

این بازی در واقع مقدمه‌ای برای شروع بازی‌های دیگر است .دربازی «وسطی» برای تعیین گروه وسط، بچه‌ها اول این بازی را می‌کنند.

دو نقطه را با فاصله‌ای انتخاب می‌کنند. دو نفر نماینده ی هر گروه در دو نقطه انتخابی  قرار می‌گیرند. یکی، در حالی که پای راست را جلوی پای چپ گذاشته است، از یک طرف بازی را شروع می‌کند و می‌گوید: گردو! دومی با انجام همین کار می‌گوید: شکستم. هر کس هنگام انجام این کار، یعنی در "گردو" گفتن یا در "شکستم" گفتن،پایش با  پای نفر مقابل برخورد کند، گردو را شکسته و برنده است و گروه او بازی را شروع می‌کند

.کودکان و تماشاچیان هم شعر می خوانند و هیجان‌های خود را تخلیه می کنند:

گردو با پا می‌شکنم / چه بی‌صدا می‌شکنم


مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : کم تحرک
زمان بازی : روز