گرگم به هوا

دسته : سرعتی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ٧ تا ۱۶ سال

شرح بازی و سرگرمی

بازیکنان يکی را به‌ عنوان گرگ انتخاب مى‌کنند و چند محل را که کمى از سطح زمين بلندتر است به‌عنوان' هوا' انتخاب مى‌کنند

گرگ شروع به تعقيب بازیکنان مى‌کند.هرگاه بتواند دست خود را به پشت يکى از بازيکنان بزند آن بازيکن گرگ مى‌شود و گرگ به‌جاى او وارد بازى مى‌شود

هرگاه بازيکنى خود را به 'هوا' برساندگرگ ديگر نمى‌تواند او را بزندبازيکنان معمولاً براى آنکه گرگ را گيج کنند سروصداى زيادى راه مى‌اندازند و شعرهائى متفاوت مى‌خوانند .

مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : پرتحرک
زمان بازی : روز