سنگ، کاغذ، قیچی

تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ۵ تا ۱۶ سال

شرح بازی و سرگرمی

این بازی دو نفره می باشد. مشت نماد سنگ، دو انگشت سبابه و وسطی برخاسته(علامت V(نماد قیچی و کف دست باز شده نماد کاغذمی باشند. 

دو نفر بازیکن دستها را به پشت برده و همزمان می گویند: " سنگ،کاغذ، قیچی ". 

هر کدام می توانند دست خود را با یکی از نماد های بالا نشان دهند. ترتیب برتری هر یک از آنها بر دیگری به صورت ذیل می باشد: 

برتری کاغذبر سنگ ( کاغذ سنگ را در بر می گیرد)، برتری سنگ بر قیچی(سنگ می تواند به قیچی آسیب بزند)، برتری قیچی بر کاغذ( قیچی می تواند کاغذ را ببرد). ابتدای بازی تعیین می کنند که برنده چه امتیازی داشته باشد (مثلا" 3 امتیاز) . و بازی را انجام می دهند و هر بار که می گویند " سنگ،کاغذ، قیچی " و دست شان را با آن علامت نشان می دهند ، برنده یک امتیاز می گیرد و بازی ادامه می یابد تا 3 امتیاز انتخاب توسط برنده کسب شود.

 این بازی جزو بازی های آغازین است.

مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : کم تحرک
زمان بازی : روز