کش بازی

تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ٧ تا ۱۴ سال

شرح بازی و سرگرمی

حداقل سه نفر باید در این بازی شرکت کنند دو نفر که کش را به کمک پاهایشان بگیرند و یک نفر که از روی کش بپرد. تعدادافرادی که کش را می‌گیرند می‌تواند بیشتر هم باشد. 

مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : پرتحرک
وسایل بازی : کش
زمان بازی : روز