اتل متل توتوله

تعداد بازیکنان : گروهی

شرح بازی و سرگرمی

نام بازی: بازی کودکانه اتل متل توتوله

 پاها را دراز کرده و شعر مخصوص آن خوانده می‌شود و با هر ضرب آهنگ شعر ، اشاره به  یک پا می‌شود و در پایان شعر پایی که شعر روی آن پایان می‌پذیرد به عنوان بازنده انتخاب می‌شود واین کار تا باقیماندن یک پا ادامه می‌یابد. شعر اتل متل به این صورت است:

 اتل متل توتوله

 گاو حسن چه جوره

 نه شیر داره نه قندون

 گاوشو بردن هندستون

 یک زن کردی بستون

 اسمشو بزار عمه قزی

دورکلاش قرمزی

هاچینو واچین

 یه... پا... تو... ورچین.

شعر اتل متل به گونه‌های دیگری نیز خوانده می‌شودکه البته رواج کمتری دارد، مثل:

اتل متل یک مورچه... قدم میزدتو کوچه... اومد یک کفش ولگرد... پای اونو لگد کرد...مورچه پا شکسته... راه نمیره نشسته... با برگی پاشو بسته... مورچه جونم تو ماهی...خوب بشه پات الهی... هاچین و واچین... یک پاتو ورچینمشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : کم تحرک
زمان بازی : روز ، شب