تاپ تاپ خمیر

سرگرمی و نشاط، تقویت حافظه و دقت

شرح بازی و سرگرمی

شرح بازی: یک نفر بزرگ تر (اوستا) در بازی حضور دارد یکی از بچه ها چشم هایش را می بندد و اوستا به پشت او می زند ، سپس دست خود یا یکی از بچه ها را بالا می برد و درحالی که آرام آرام به پشت او می زند، این شعر را می خواند: تاپ تاپ خمیر شیشه پرپنیر دست کی بالا؟در این موقع بازیکن باید حدس بزند اسم شخصی که دستش بالا برده شده است، چیست.اگر درست بگوید برنده است و یک امتیاز می گیرد و شخصی که دستش بالابرده شده بود، باید جای او را بگوید و اگر اشتباه بگوید، یک امتیاز منفی می گیرد وباید خودش بازی را تکرار کند، این بازی هم چنان ادامه دارد تا زمانی که بازیکن درست حدس بزند و در پایان، امتیاز شماری می کنند و امتیاز هر کس بیشتر بود، برنده است

مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : کم تحرک
وسایل بازی : به ابزاری نیاز ندارد
زمان بازی : روز ، شب