طاق یا جفت

تعداد بازیکنان :
محل بازی :

سرگرمی، افزایش دقت، سرعت عمل، تمرکز

شرح بازی و سرگرمی

در اين بازى بيشتر پیروزی  و شکست موردنظر است، يکى از دو بازيکن، تعدادى ريگ يا شيء ريز ديگر را در مشت خود مى‌گيرد و دو کف دست خود را روى هم گذاشته و آن اشياء را در ميان دستان خود تکان مى‌دهد و يا دو دست خود را به پشت خود برده و آن اشياء را در يکى از مشت‌هاى خود قرار مى‌دهد. آن‌گاه شست خود را در مقابل بازيکن دوم گرفته و مى‌گويد: طاق يا جفت.

 بازيکن دوم به ميل خود يکى از دو کلمه  طاق يا جفت را ادا مى‌کند.

  سپس بازيکن اول مشت خود را باز کرده و تعداد اشياء مشت خود را مى‌شمارد، اگر با گفته  بازيکن دوم مطابقت داشت که وى برنده است و در غير اين‌صورت بازنده خواهد بود

مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : کم تحرک
وسایل بازی : ۱٢ عدد لوبیا یا سنگ کوچک
زمان بازی : روز ، شب