دوزبازى

دسته : فکری
تعداد بازیکنان :
محل بازی :
گروه سنی : ۵ تا ۱۶ سال

سرگرمی، افزایش دقت، سرعت عمل، تمرکز

شرح بازی و سرگرمی

هريک از دو بازيکن دوازده ريگ يا شيء کوچک ديگرى مانند لوبيا را برمى‌دارند، طورى‌که رنگ شيء موردنظر هريک با ديگرى متفاوت باشد. بعد روى زمين يا کاغذ سه مربع داخل هم مى‌کشند. آن‌گاه به نوبت هربار يک شيء خود را در نقاط تقاطع خط‌ها مى‌گذارند.بازيکنى که زودتر از ديگرى بتواند، سه دانه از شيء خود را در يک خط مستقيم قراردهد، برنده است

مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : کم تحرک
وسایل بازی : لوبیا یا سنگ کوچک
زمان بازی : روز ، شب