قطار بازی

دسته : سرعتی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ۴ تا ۱٨ سال به بالا

هدف از این بازی: ایجاد سرگرمی، تعاون و همکاری ، نظم

شرح بازی و سرگرمی

بازیکن‌ها در یک گروه به صورت ستونی قرار گرفته و کمر یکدیگر را می‌گیرند. مربی به آنها توضیح می‌دهد که حرکت قطار در سربالایی کند و در سرازیری تند و در تونل به صورت خمیده است. پس از شروع حرکت قطار، مربی یکی از کلمات قراردادی را مانند (سربالایی ، سرازیری ، تونل ) را گفته و بازیکنان نیز حرکت مخصوص آن را انجام می‌دهند.


مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : پرتحرک