مسابقه دو همراه با حل کردن پازل

دسته : سرعتی
تعداد بازیکنان : گروهی
گروه سنی : ۶ تا ۱٨ سال به بالا

هدف بازی: ایجاد سرگرمی - تقویت حافظه بینایی، تمرین دو

شرح بازی و سرگرمی

تعدادی پازل آماده کنید و به تعداد پازل‌ها بازیکن ها را تقسیم کنید.

اولین بازیکن هر گروه با یک علامت به سمت پازل مخصوص گروه خود دویده و دو تکه از آن را کنار هم چیده و فوراً به گروه خود بر‌می گردد. به محض برگشت او، بازیکن بعدی خود را به پازل می‌رساند و دو تکه دیگر را می‌چیند. این بازی تا وقتی که پازل تکمیل شود ادامه پیدا می‌کند

مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : پرتحرک
وسایل بازی : تعدادی پازل