بازی بچه‌های گم شده

دسته : سرعتی
تعداد بازیکنان : گروهی
گروه سنی : ۶ تا ۱٨ سال به بالا

هدف از انجام بازی : ایجاد سرگرمی، تقویت حافظه بینایی

شرح بازی و سرگرمی

یکی از بچه ها در نقش پلیس یا کاراگاه دو دقیقه فرصت دارد که از محیط کارگاه یا کلاس بیرون برود. بقیه بچه‌ها باید در این مدت جای خود را با همدیگر عوض کنن 

هنگامی که کودکان جایشان را با همدیگر عوض کردند مامور پلیس وارد کلاس شده و مربی به او می گوید که بچه ها جایشان را گم کرده ان می توانی آنها را به سرجایشان راهنمای کنی؟ 

مامور پلیس  فرصت دارد در عرض سه یا چهاردقیقه هر کسی را به جای خودش راهنمایی کند.

این بازی برای اواسط دوره کلاس یا کارگاه که بچه‌ها به خوبی با هم آشنا شده‌اند و جای همدیگر را می دانند مناسب است .

مشخصات بازی و سرگرمی
استان : تهران
میزان تحرک : پرتحرک