دستمال

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ۶ تا ۱٨ سال به بالا

این بازی محلی از بازی های استان تهران انتخاب شده است که در «کتاب راهنمای بازی های ایران- ثریا قزل ایاغ » به آن اشاره شده است.

شرح بازی و سرگرمی

دو سرگروه انتخاب شده و بازیکن ها به تو گروه تقسیم می‌شوند  سپس تعیین نوبت می‌شود

دو گروه پشت هم در دو ستون موازی با هم می‌ایستند .

دستمال رنگی بین دو صف موازی قرار می‌گیرد و با اعلام زمان حرکت ،نفر اول از هر صف دویده و به سمت دستمال می‌رود هر کس زودتر دستمال را بردارد برنده است به شرطی که زمانی که دستش به دستمال خورد دست نفر طرف مقابل با او برخورد نکند که دراین صورت امتیاز خود را از دست خواهد داد.

هر دو به سرجایشان بر‌می‌گردند بازی تا آخر ادامه می‌یابد هر گروه تعداد بیشتری برنده داشته باشد برنده است.

مشخصات بازی و سرگرمی
استان : تهران
میزان تحرک : پرتحرک
وسایل بازی : یک دستمال کوچک
زمان بازی : روز
گردآورنده : پروانه کیانیان