دسش‌ده

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ۶ تا ۱٨ سال به بالا

این بازی محلی از بازی های استان تهران انتخاب شده است که در «کتاب راهنمای بازی های ایران- ثریا قزل ایاغ » به آن اشاره شده است.

شرح بازی و سرگرمی

بازیکن‌ها به دو گروه تقسیم می‌شوند.

بازیکن‌ها به صورت درهم می‌ایستند و یک نفر توپ را به هوا پرتاب می‌کند هر کس بتوان توپ را بگیرد باید آن را به یکی از یارانش پاس بدهد . این بار تیم رقیب باید تلاش کند که توپ را در حین پاس دادن بگیرد. بازی به همین شکل ادامه می‌یابد.

نکته : می توان شرط گذاشت که افراد تیم حریف نباید زمانی که توپ را می‌گیرند دستش به دست یا بدن رقیب بخورد.

نکته:باید بازیکن‌ها در انتخاب یار و محل قرار گرفتن‌شان دقت کنند که توپ به دست گروه حریف نیافتد.

مشخصات بازی و سرگرمی
استان : تهران
میزان تحرک : پرتحرک
وسایل بازی : یک توپ
زمان بازی : روز
گردآورنده : پروانه کیانیان