ورانداختن (تعیین نوبت بازی)

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی
گروه سنی : ٧ تا ۱٨ سال به بالا

در بازی‌های گروهی که بازیکنان در دو تیم مقابل هم بازی می‌کنند نیاز است بعد از یارکشی و تعیین افراد دو گروه ، مشخص شود که ترتیب بازی چگونه است و کدام گروه باید بازی را آغاز کند.
شیوه‌های مختلفی برای این کار وجود دارد که در نقاط مختلف کشور به گونه‌های متفاوتی اجرا می‌شود.
«خدا يا زمين » شیوه تعیین نوبت بازی در استان بوشهر است.

شرح بازی و سرگرمی

بازيکنان سه نفر سه نفر مى‌ايستند و هرکدام يک دست خود را پشت سرگرفته و با گفتن 'ياعلي' پيش مى‌آورند. اگر هر سه نفر کف دست يا هر سه نفر پشت دست خود را آوردند که بايد دوباره از نو شروع کنند. اما اگر دو نفر پشت دست و ديگرى کف دست خود را پيش بياورد، آن نفرى که کف دست خود را جلو آورده، برنده مى‌شود و کنار مى‌رود و ديگرى جاى او را مى‌گيرد. در هر ورانداختن آنکه دستش را مخالف دو نفر ديگر قرار داده باشد، مى‌برد. اين کار را آن‌قدر ادامه مى‌دهند تا دو نفر باقى بمانند. در اينجا يکى از برندگان با آن دو نفر ور مى‌اندازد تا يکى از آن دو نفر هم ببرد و نفر آخر تعيين شود.مشخصات بازی و سرگرمی
استان : اصفهان
میزان تحرک : پرتحرک