گاو، گوساله، فینگلى (تعیین نوبت بازی)

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی
گروه سنی : ٧ تا ۱٨ سال به بالا

در بازی‌های گروهی که بازیکنان در دو تیم مقابل هم بازی می‌کنند نیاز است بعد از یارکشی و تعیین افراد دو گروه ، مشخص شود که ترتیب بازی چگونه است و کدام گروه باید بازی را آغاز کند.
شیوه‌های مختلفی برای این کار وجود دارد که در نقاط مختلف کشور به گونه‌های متفاوتی اجرا می‌شود.
«گاو، گوساله، فينگلى » شیوه تعیین نوبت بازی در استان تهران است.

شرح بازی و سرگرمی

استاد سه قطعه سنگ کوچک (ريگ) را به‌دست گرفته و به بازيکنان نشان مى‌دهد، اين سنگ‌ها معمولاً از لحاظ رنگ و حجم با يکديگر اختلاف دارند و بازيکنان به سهولت مى‌توانند آنها را از يکديگر تشخيص دهند. استاد ابتدا سنگ بزرگتر از همه را نشان داده 

و مى‌گويد: « ين چي» و بلافاصله خود مى‌گويد: « گاوک'»  بعد آن را در مشت خود پنهان کرده و سنگ دوم را نشان مى‌دهد و مى‌گويد: « اين چي، گوساله» . سپس آن را هم در مشت خود پنهان مى‌نمايد. بار سوم آخرين ريگ را بيرون مى‌آورد و مى‌گويد: «اين چي، فينگلي» آن را هم نشان داده و پنهان مى‌نمايد. سپس هرسه را در مشت خود به‌هم زده و تکان تکان داده و طورى که ديگران متوجه نشوند، يکى از آن سه را در مشت بسته خود به‌هم زده و تکان‌تکان داده و طورى که ديگران متوجه نشوند، يکى از آن سه را در مشت بسته دست راست خود مى‌گيرد و به اولين نفر رو مى‌کند و مى‌گويد: « گاو، گوساله، فينگلي» .

 آن بازيکن يکى از اين سه نام را به ميل خود مى‌گويد. استاد بدون بازکردن مشت خود، همين سئوال را از نفر دوم، سوم و ... مى‌کند. سپس در حضور همه مشت خود را باز مى‌کند، افرادى که درست گفته‌اند، برنده هستند و از جمع آنها خارج مى‌شوند. بازى براى بقيه بازيکنان تکرار مى‌شود تا آنجا که تنها يک نفر مى‌ماند که بازنده است.

مشخصات بازی و سرگرمی
استان : تهران
میزان تحرک : پرتحرک