سنگ انداختن (تعیین نوبت در بازی)

شیوه های تعیین نوبت در بازی‌ها

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی

در بازی‌های گروهی که بازیکنان در دو تیم مقابل هم بازی می‌کنند نیاز است بعد از یارکشی و تعیین افراد دو گروه ، مشخص شود که ترتیب بازی چگونه است و کدام گروه باید بازی را آغاز کند.
شیوه‌های مختلفی برای این کار وجود دارد که در نقاط مختلف کشور به گونه‌های متفاوتی اجرا می‌شود.
«سنگ انداختن » شیوه تعیین نوبت بازی در استان سمنان است.

شرح بازی و سرگرمی

بازيکنان يک يک، سنگ‌ها را در دست مى‌گيرند و آنها را به هوا انداخته و با پشت دست مى‌گيرند.هرکه بيشتر آورد، شروع‌کننده بازى خواهد بود.

مشخصات بازی و سرگرمی
استان : سمنان
میزان تحرک : پرتحرک