قارقار ( در بازى آغوزکا )

شیوه های تعیین نوبت در بازی‌ها

دسته : بومی محلی

در بازی‌های گروهی که بازیکنان در دو تیم مقابل هم بازی می‌کنند نیاز است بعد از یارکشی و تعیین افراد دو گروه ، مشخص شود که ترتیب بازی چگونه است و کدام گروه باید بازی را آغاز کند.
شیوه‌های مختلفی برای این کار وجود دارد که در نقاط مختلف کشور به گونه‌های متفاوتی اجرا می‌شود.
« آغوزکا » شیوه تعیین نوبت بازی در استان مازندران است.

شرح بازی و سرگرمی

وقتى زمزمه بازى کردن در ميان بازيکنان در گرفت، بلافاصله کسى که تيزتر است، مى‌گويد: قارقارقار، يعنى من آخرين نفرى هستم که بايد با « نگّه» (بزرگترين گردو براى هدف‌گيري) بازى کنم. بلافاصله کسى ديگر که متوجه قارقار شد، مى‌گويد:

« پيش‌بيني، يعنى من اولى هستم.»

 بعد از آن و همزمان کسى مى‌گويد: «پيش دمال» (دنبال) يعنى دومى هستم 

و کسى ديگر مى‌گويد: «دو به مال» ، يعنى من سومى هستم.

لازم به ياد‌آورى است که « قار» آخرين نفرى است که بايد گردوها را نشانه‌گيرى کند و با تسلط کامل و مشاهده گردوهائى که انداخته شده (از سوى بازيکنان قبلي) مى‌تواند نگّه‌اش را در جاى مناسبي، نسبت به رديف گردوهاى کاشته شده، مى‌اندازد.

در تمام اين موارد، ممکن است کسانى با هم قارقار کنند و يا پيش پيش و يا پيش دمال بگويند، ولى آن که زودتر از ديگران بگويد (البته به تشخيص همه) انتخاب مى‌شود.

مشخصات بازی و سرگرمی