خدا یا زمین (تعیین نوبت بازی)

دسته : بومی محلی

در بازی‌های گروهی که بازیکنان در دو تیم مقابل هم بازی می‌کنند نیاز است بعد از یارکشی و تعیین افراد دو گروه ، مشخص شود که ترتیب بازی چگونه است و کدام گروه باید بازی را آغاز کند.
شیوه‌های مختلفی برای این کار وجود دارد که در نقاط مختلف کشور به گونه‌های متفاوتی اجرا می‌شود.
«خدا يا زمين » شیوه تعیین نوبت بازی در استان بوشهر است.

شرح بازی و سرگرمی

ابتدايکى از دو استادنام «خدا» و ديگرى نام «زمين‌»را انتخاب مى‌کند. سپس يکى از آن دو، از محلى که ايستاده توپ را به‌فاصله چندمترى مى‌اندازد. بعد چوب را از نقطه پرتاب توپ به‌طرف آن روى زمين خوابانده و در حالت شمارش و اندازه‌گيرى اين فاصله با چوب (نظير مترکردن)، دعاگونه مى‌گويد: اول خدا، دوم زمين، اول خدا، دوم زمين... تا چوب به توپ برسد. همهٔ بازيکنان بر اين کار نظارت مى‌کنند. اگر چوب باکلمه «خدا» به توپ برسد، گروهى که خدا را انتخاب کرده بود، برنده مى‌شود و درصورتى‌که با کلمه «زمين‌»به توپ برسد، گروه زمين برنده خواهد بود.

مشخصات بازی و سرگرمی