ده، بیست، سى ... (تعیین نوبت در بازی)

شیوه های تعیین نوبت در بازی‌ها

دسته : بومی محلی

در بازی‌های گروهی که بازیکنان در دو تیم مقابل هم بازی می‌کنند نیاز است بعد از یارکشی و تعیین افراد دو گروه ، مشخص شود که ترتیب بازی چگونه است و کدام گروه باید بازی را آغاز کند.
شیوه‌های مختلفی برای این کار وجود دارد که در نقاط مختلف کشور به گونه‌های متفاوتی اجرا می‌شود.
« ده، بيست، سى ...» شیوه تعیین نوبت بازی در استان مازندران است.

شرح بازی و سرگرمی

 دو نفر يا چند نفر دور هم نشسته يا مى‌ايستند. يکى از آنها با دست به سينه يا بدن بقيه بازيکنان مى‌زند و همزمان مى‌شمرد: ده، بيست، سي، چل، پنجاه، شصت، هفتاد، هشتاد، نود، صد. عدد صد به‌هرکس که بى‌افتد، اولين نفر شروع‌کننده بازي، يا نماينده اولين گروه آغازگر بازى است.

گاهی هم کسی که انتخاب می‌شود از حلقه جدا می‌ایستد و بازی از نو شروع می‌شود و به همین ترتیب ادامه پیدا می‌کند تا تنها یک نفر باقی بماند.

آخرین نفر شروع کننده و در بعضی از بازی‌ها گرگ است.

مشخصات بازی و سرگرمی