پُر یا خالى (تعیین نوبت در بازی‌)

شیوه های تعیین نوبت در بازی‌ها

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ۶ تا ۱٨ سال به بالا

در بازی‌های گروهی که بازیکنان در دو تیم مقابل هم بازی می‌کنند نیاز است بعد از یارکشی و تعیین افراد دو گروه ، مشخص شود که ترتیب بازی چگونه است و کدام گروه باید بازی را آغاز کند.
شیوه‌های مختلفی برای این کار وجود دارد که در نقاط مختلف کشور به گونه‌های متفاوتی اجرا می‌شود.
« پُر يا خالى » شیوه تعیین نوبت بازی در استان فارس است.

شرح بازی و سرگرمی

يکى ازبازيکنان ريگى را در دست خود پنهان کرده، از دو استاد گروه مى‌پرسد: 

- 'کدام پر،کدام خالي؟

 هر استادى که بتواند بگويد ريگ در کدام دست است، گروه او بازى را آغاز می‌کند.

مشخصات بازی و سرگرمی
استان : بوشهر
میزان تحرک : پرتحرک