شوری وپری

یارکشی

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ۵ تا ۱٨ سال به بالا

در بازی‌های گروهی که بازیکنان در دو تیم مقابل هم بازی می‌کنند نیاز است ابتدا سرگروه هر تیم یارکشی کرده و افراد تیم خود را انتخاب کنند .
برای این که این اتفاق عادلانه بیافتد شیوه‌های مختلفی وجود دارد .
«شوری وپری» یارکشی استان‌ خوزستان است.

شرح بازی و سرگرمی

دو بازیکن دور از چشم سالارها به گوشه ای می‌روند یکی از آنها دو انگشت وسط خود را می خواباند و انگشت نشان و کوچک خود را بالا نگه می دارد .

 این دو بازیکن بین خود قراری می گذارند که کدام انگشت ، متعلق به کدام از آنها باشد . یعنی یکی انگشت نشان و دیگری انگشت کوچک را انتخاب می کند 

پس از آن یکی از سالارها می رود و کسی که دست خود را بالا گرفته می پرسد : شوری ؟(قبول داری)

 سالار پاسخ می دهد:پری؟(قبول دارم)

بازیکن رو به سالار دیگر می کند و می پرسد: کوزوم گزی؟(کدام را می خواهی )

سالار می گوید:  کوچر(کوچک) یا گپ( بزرگ)

به این ترتیب بازیکنی که آن انگشت را انتخاب کرده بود یارآن سالار می شود و دیگری به گروه مقابل می‌پیوندد. 

آن دو بازیکن که با هم آمده و یارگیری شده اند، مرد یک‌دیگر نامیده می‌شوند.
مشخصات بازی و سرگرمی
استان : خوزستان
میزان تحرک : پرتحرک