سلاری، سلاری

یارکشی

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی
گروه سنی : ۶ تا ۱٨ سال به بالا

در بازی‌های گروهی که بازیکنان در دو تیم مقابل هم بازی می‌کنند نیاز است ابتدا سرگروه هر تیم یارکشی کرده و افراد تیم خود را انتخاب کنند .
برای این که این اتفاق عادلانه بیافتد شیوه‌های مختلفی وجود دارد .
«چُرچُر گرفتن » یارکشی استان‌ بوشهر است.

شرح بازی و سرگرمی

بازیکنان دو به دو می شوندو دور از چشم دو استاد بازی، یکی از آنها یک دانه ریگ و دیگری یک دانه کلوخ  در مشت خود پنهان می‌کنندو سپس پیش دو استاد می‌آیند و می‌گویند:« سلاری، سلاری و ملاری ملاری، کی ریگ می‌خواد؟ کی کلوخ می‌خواد؟»

سرگروهی که زودتر انتخاب خود را اعلام کند و مثلاً بگوید که ریگ می‌خواهد ، بازیکنی که ریگ در دست دارد ، متعلق به گروه او می‌شود و دیگری به گروه دیگر می‌رود.

به همین ترتیب بازیکنان دو به دو نزد سر‌گروه‌ها می‌آیند و در پایان دو گروه را تشکیل می‌دهند.

مشخصات بازی و سرگرمی
استان : بوشهر
میزان تحرک : پرتحرک