سَرمُلا آی سَر‌مُلا (یارکشی)

یارکشی

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ۵ تا ۱٨ سال به بالا

در بازی‌های گروهی که بازیکنان در دو تیم مقابل هم بازی می‌کنند نیاز است ابتدا سرگروه هر تیم یارکشی کرده و افراد تیم خود را انتخاب کنند .
برای این که این اتفاق عادلانه بیافتد شیوه‌های مختلفی وجود دارد .
«سَرمُلا آی سَر‌مُلا» یارکشی استان‌ کردستان است.

شرح بازی و سرگرمی

دو نفر سرگروه انتخاب می‌شوند که اصطلاحاً به آنهاسَر‌مُلا می‌گویند. انتخاب افراد هر گروه را همین سَر‌مُلاها به عهده دارند. 

داوطلبان بازی دو نفر دو نفر را در حالی‌که هر یک برای خود نام مستعاری انتخاب کرده‌اند، نزد سَر‌مُلا می آیند و به آواز :

سَرمُلا آی سَر‌مُلا

آینه می‌خواهی یا چراغ؟

هر کدام ازسَرمُلا سریع‌تر پاسخ بدهد و مثلاً‌ بگوید چراغ  را می‌‌خواهد آینه از آن سرملای دوم خواهد بود.

به همین ترتیب بقیه بازیکن‌ها نزد سرملاها آمده و یاران هر گروه مشخص می‌شود.

مشخصات بازی و سرگرمی
استان : کردستان
میزان تحرک : پرتحرک