شُرپُر (یارکشی)

یارکشی

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ۵ تا ۱٨ سال به بالا

در بازی‌های گروهی که بازیکنان در دو تیم مقابل هم بازی می‌کنند نیاز است ابتدا سرگروه هر تیم یارکشی کرده و افراد تیم خود را انتخاب کنند .
برای این که این اتفاق عادلانه بیافتد شیوه‌های مختلفی وجود دارد .
«شُرپُر » یارکشی استان‌ کهکیلویه و بویراحمد است.

شرح بازی و سرگرمی

بازیکن‌ها دو به دو شده و برای نام‌گذاری می‌کنند،مانند«ماه و روز».

سپس نزد دو استاد آمده و می‌گویند:

سلام ماهرتر(hortor)

یکی از دو استاد می‌گوید:

شرپر(shorpor)

حق انتخاب با کسی است که شرپر را گفته است. به این ترتیب یارگیری بین دو استاد انجام می‌شود.

مشخصات بازی و سرگرمی
استان : کهگیلویه و بویراحمد
میزان تحرک : پرتحرک