بمبل بمبل (یارکشی)

یارکشی

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ۵ تا ۱٨ سال به بالا

در بازی‌های گروهی که بازیکنان در دو تیم مقابل هم بازی می‌کنند نیاز است ابتدا سرگروه هر تیم یارکشی کرده و افراد تیم خود را انتخاب کنند .
برای این که این اتفاق عادلانه بیافتد شیوه‌های مختلفی وجود دارد .
«بمبل بمبل » یارکشی استان‌ هرمزگان است.

شرح بازی و سرگرمی

دو نفر سرگروه انتخاب می‌شوند که اصطلاحاً به آنها بمبل می‌گویند. انتخاب افراد هر گروه را همین بمبل‌ها به عهده دارند. 

داوطلبان بازی دو نفر دو نفر را در حالی‌که هر یک برای خود نام مستعاری انتخاب کرده‌اند، نزد بمبل می آیند و به آواز :

آی بمبل آی بمبل  گویان نام‌های را که برگزیده اند اعلام می‌کنند . هر بمبل نامی را انتخاب می‌کند و در نتیجه صاحب آن نام عضو گروه او می‌شود.


مشخصات بازی و سرگرمی
استان : هرمزگان
میزان تحرک : پرتحرک