کف دست، پشت دست (یارکشی)

یارکشی

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ۵ تا ۱٨ سال به بالا

در بازی‌های گروهی که بازیکنان در دو تیم مقابل هم بازی می‌کنند نیاز است ابتدا سرگروه هر تیم یارکشی کرده و افراد تیم خود را انتخاب کنند .
برای این که این اتفاق عادلانه بیافتد شیوه‌های مختلفی وجود دارد .
«کف دست، پشت دست» یارکشی مرسوم استان‌ سمنان است.

شرح بازی و سرگرمی

همه بازیکن‌ها دور هم حلقه می‌زنند و دست‌های خود رابه پشت سر می‌برند و یک دو سه می گویند و بعد دست‌ها را جلو می‌آورند . کسانی که کف دست خود را پیش آورده‌اند در یک گروه و کسانی که پشت دست خود را جلو آورده‌اند در گروه دیگر قرار می‌گیرند و بازی شروع می‌شود.

مشخصات بازی و سرگرمی
استان : سمنان ، مازندران
میزان تحرک : پرتحرک