توپ یا چوب (یارکشی)

یارکشی

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ۵ تا ۱٨ سال به بالا

در بازی‌های گروهی که بازیکنان در دو تیم مقابل هم بازی می‌کنند نیاز است ابتدا سرگروه هر تیم یارکشی کرده و افراد تیم خود را انتخاب کنند .
برای این که این اتفاق عادلانه بیافتد شیوه‌های مختلفی وجود دارد .
«توپ یا چوب» یارکشی مرسوم استان‌ چهار محال و بختیاری است.

شرح بازی و سرگرمی

دو نفر سرگروه انتخاب می‌شوند و روبروی هم می‌ایستند .

بقیه افراد دو به دو یکی نقش توپ و دیگری نام چوب را انتخاب ی‌کنند و پیش سرگروه‌ها رفته و می‌پرسند توپ را می خواهی یا چوب را اصطلاحاً م‌پرسند:(توپ یا چوب؟)

هر سرگروه یکی از دو نام را انتخاب می کند و به همین ترتیب سرگروه ها افراد گروه های خود را اانتخاب می کنند . 

مشخصات بازی و سرگرمی
استان : چهارمحال و بختیاری
میزان تحرک : پرتحرک