بازی رمازا یا رمبازا

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : دو نفره
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ۱٢ تا ۱۶ سال

این بازی از بازی‌های بومی محلی استان هرمزگان است.

شرح بازی و سرگرمی

این بازی در محیط های نرم و خاکی و در ساحل انجام می شود.

ابتدا شرکت کننده گان را به دو گروه تقسیم می کنیم وبعد از اینکه قانون بازی را مشخص کردیم دو خط را جهت تعیین محوطه رقیبان می کشیم هر دو گروه در پشت خط ها می ایستند.
بازی به صورت گروهی و انفرادی آغاز می شود مبارزه به صورت نفر به نفر آغاز می شود نفرات با یک دست یک پای خود را می گیرند و با هل دادن باید یکی از رقیبان به زمین بخورد نفرات بازنده و برنده شمرده می شوند در حین بازی نباید پنجه های یکدیگر را بگیرند و با سر به یکدیگر بزنند به صورت گروهی همه ی دو گروه می توانند مبارزه کنند و تعداد نفراتی که از هر گروه بیشتر باقی بمانند برنده می شوند. نفرات بازنده باید در فاصله ای معین افراد برنده را سواری دهند.
هدف ازاین بازی ایجاد محیط مساوی برای رقابت سالم،تقویت عضلات دست و پا و بوجود آمدن روحیه جنگندگی ،نشاط و به یکدیگر است.


نتیجه تصویری برای بازی رمازا یا رمازا


مشخصات بازی و سرگرمی
استان : هرمزگان
شهرستان : بندرعباس
میزان تحرک : پرتحرک
زمان بازی : روز