بازی توپ و حریف

دسته : سرعتی
تعداد بازیکنان : گروهی

شرح بازی و سرگرمی

بازی توپ و حریف


تعداد نفرات: دو گروه ۴الی۵ نفره
 وسایل بازی: تعداد تقریبا۲۰عددتوپ کوچک برای هرگروه


 بچه هابه دوگروه تقسیم می شوند. زمین با خطی از وسط علامت گذاری می شود.
 به هرگروه با توجه به امکانات تعدادی توپ کوچک می دهیم. تعداد نفرات وتوپ هردوگروه مساوی ست.با علامت مربی و آغاز زمان بازی، بازی شروع می شود. درفاصله ی شروع بازی هر گروه می بایست توپ ها را به درون زمین گروه حریف پرتاب کند. بعد از اتمام وقت اول که می تواند با پخش موزیک باشد یا شمارش مربی با صدای بلند مثلا تا ۳۰ثانیه، بچه ها دست نگه می دارند.

گروهی که توپ بیشتری پرتاب کرده و درزمین خود توپ کمتری دارد، برنده است.

توپ ها بعد از اتمام نوبت اول شمرده می شود.

قوانین بازی... توپ را ب سمت صورت بچه های حریف پرتاب نمی کنیم.
 بعد از علامت مربی شروع کرده یا با اعلام پایان بازی پرتاب توپ قطع می شود.

فضای باز برای بازی مناسب نیست چون باعث پراکندگی بیشتر توپ ها می شود.

به هردو گروه به تعداد مساوی توپ می دهیم.

آماده سازی فضای بازی،  جمع کردن و چیدمان مجدد میزوصندلی سالن،  گروهی با همکاری وهمراهی همه انجام می شود.مشخصات بازی و سرگرمی
استان : قم
شهرستان : قم
میزان تحرک : پرتحرک
وسایل بازی : توپ
گردآورنده : مهین گیمدی