نقاشی دسته جمعی

بازی گروهی

تعداد بازیکنان : انفرادی ، گروهی ، دو نفره
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ۴ تا ۱٠ سالبازی فعالیتی است لذت بخش و خوشایند . باید دانست که زندگی کودک بازی است .
اگر بازی هدف داشته باشد زمان مشخصی که برای بازی در نظر گرفته می شود صرفا گذران وقت نیست.
کودک با بازی همه چیز را یاد می گیرد .

شرح بازی و سرگرمی


کاغذ متری را روی میز پهن می کنیم

قلم موها و رنگ ها را در اختیار کودک قرار می دهیم .

اول می توانیم با انگشت شروع به چاپ بکنیم .

بعد با کف دست یا پا ادامه دهیم .


می توانیم با میوه ها ادامه بدهیم .

با سیب زمینی طرح های مختلفی که از قبل آماده کرده ایم را چاپ کنیم .می توانیم کودک را آزاد بگذاریم تا با خلاقیت خودش بازی رنگ آمیزی را ادامه دهد .می توانیم از اسباب بازی های مسطح کمک بگیریم .

یا هر چیزی که میتوانیم با آن چاپ انجام دهیم .در نهایت می توانیم با مداد رنگی و پاستل اشکالی را از نقاشی استخراج کنیم و آنها را کامل کنیم .

مشخصات بازی و سرگرمی
استان : زنجان
شهرستان : زنجان
میزان تحرک : پرتحرک
وسایل بازی : کاغذ متری
رنگ گواش و انگشتی
سیب زمینی و میوه برای چاپ
وسایل رنگ آمیزی
زمان بازی : روز ، شب
گردآورنده : حسین اله یاری