بازی پر جنب و جوش

چسباندن کاموا و کاغذ به چسب

تعداد بازیکنان : انفرادی ، گروهی ، دو نفره
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ۴ تا ۱٠ سالبازی فعالیتی است لذت بخش و خوشایند . باید دانست که زندگی کودک بازی است .
اگر بازی هدف داشته باشد زمان مشخصی که برای بازی در نظر گرفته می شود صرفا گذران وقت نیست.
کودک با بازی همه چیز را یاد می گیرد .

شرح بازی و سرگرمی

برای شروع بازی یک چسب پهن رابه دو صندلی می چسبانیم .
مقداری کاموا و کاغذ و روبان را روی میز می گذاریم.

از بچه ها در خواست می کنیم که با قیچی کودک و بی خطر آنها را بع اندازه های کوچک برش بزنند.در مرحله بعد کودک نوارها و کامواها را به چسب می چسباند .

افزایش مهارتهای دست ورزی یکی از اهداف این بازی است .


در حال انجام این بازی کودک همکاری با دیگر دوستانش را یاد میگیرد .به نتیجه رساندن گروهی کار باعث ایجاد انگیزه برای کارهای گروهی در کودک می شود .مشخصات بازی و سرگرمی
استان : زنجان
شهرستان : زنجان
میزان تحرک : پرتحرک
وسایل بازی : چسب پهن نواری
کاموا
روبان
مقوا
کاغذ
زمان بازی : روز ، شب
گردآورنده : حسین اله یاری