بازی یادگیری اعداد

تعداد بازیکنان : انفرادی ، گروهی ، دو نفره
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ۴ تا ۱۴ سال

بازی فعالیتی است لذت بخش و خوشایند . باید دانست که زندگی کودک بازی است .
اگر بازی هدف داشته باشد زمان مشخصی که برای بازی در نظر گرفته می شود صرفا گذران وقت نیست.
کودک با بازی همه چیز را یاد می گیرد .

شرح بازی و سرگرمی


تعدادی دایره از مقواهای رنگی برش می زنیم .

روی مقواها اعداد را می نویسیم .بالای صفحه نیز اعداد را از یک تا ده می نویسیم .

برای شروع از کودک می خواهیم دایره ها را بالای اعداد به ترتیب بچیند .یک دایره برای سر کرم می کشیم .

کودک می تواند برایش چشم و دهان بکشد .

در مرحله بعد دایره های اعداد را به ترتیب با چسب پشت سر کرم بچسباند .


می تواند برایش شاخک بچسبند و پا بکشد .

در حین انجام این کار شکل ظاهری اعداد و شمارش آنها را می آموزد .

مشخصات بازی و سرگرمی
استان : زنجان
شهرستان : زنجان
میزان تحرک : کم تحرک
وسایل بازی : دایره های رنگی
چشم
کاموا
زمان بازی : روز ، شب
گردآورنده : حسین اله یاری