رنگ آمیزی ظروف سفالی

رنگ کردن سفال

تعداد بازیکنان : انفرادی ، گروهی ، دو نفره
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ۴ تا ۱٢ سال


بازی فعالیتی است لذت بخش و خوشایند . باید دانست که زندگی کودک بازی است .
اگر بازی هدف داشته باشد زمان مشخصی که برای بازی در نظر گرفته می شود صرفا گذران وقت نیست.
کودک با بازی همه چیز را یاد می گیرد .

شرح بازی و سرگرمی

وسایل مورد نیاز برای بازی:

  1. ظروف سفالی کوچک
  2. رنگ گواش
  3. قلم مو




ظرف سفالی کوچکی را در اختیار کودک قرار می دهیم تا به سلیقه خود آن را رنگ بزند .



می توانیم در مورد نحوه ترکیب رنگ ها برتایشان توضیحاتی بدهیم .



کودکان رنگ آمیزی روی اجسام را بسیار دوست دارند و از انجام آن لذت می برند .



این کار سرگرمی بسیار لذت بخشی برای آنها به شمار می رود .

مشخصات بازی و سرگرمی
استان : زنجان
شهرستان : زنجان
میزان تحرک : کم تحرک
وسایل بازی : ظروف سفالی
رنگ
قلم مو
زمان بازی : روز ، شب
گردآورنده : حسین اله یاری