معمای سنگ‌ریزه‌ها

دسته : فکری
تعداد بازیکنان : دو نفره
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ٩ تا ۱٨ سال به بالا

اين بازي تمرين خوبي است براي يادگيري مضرب هاي مختلف اعداد

شرح بازی و سرگرمی

تعداد زيادي سنگ ریزی را روی صفحه ي بازي مي ريزيم بازيكنی‌ كه نوبت اوست می‌تواند تعداد n سنگ بردارد،به‌ این شرط که تعداد سنگ‌ریزه‌های باقی‌مانده روی‌ صفحه بازی‌ بر عددn‎‎ بخش‌پذیر باشد و درعین‌حال از عدد n‎‎ بزرگ‌ترباشد. 

مثلاً اگر تعداد 24 سنگ‌ریزه داشته باشيم و نفر اول دو سنگ بردارد باقی‌ سنگ‌ریزه‌های مانده می‌شود (24-2=22)كه اين عدد 22 از 24 بزرگ‌تر است.

مثلاً اگر بازيكن 6 سنگ بردارد(18=6- 24) كه 18 از عدد 24 بزرگ‌تر است.

به همين شيوه بازیکن‌ها به بازي خود ادامه می‌دهند.برنده كسي است كه تعداد دفعات بيشتري بتواند اين مسير را درست طي كند.

مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : کم تحرک
وسایل بازی : تعدادی زیاد سنگ ریزه
زمان بازی : روز ، شب
گردآورنده : پروانه کیانیان