آرد بازی

بازی با آرد و ساخت خمیر

تعداد بازیکنان : انفرادی ، گروهی ، دو نفره
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ٢ تا ۱٢ سال

بازی فعالیتی است لذت بخش و خوشایند . باید دانست که زندگی کودک بازی است .
اگر بازی هدف داشته باشد زمان مشخصی که برای بازی در نظر گرفته می شود صرفا گذران وقت نیست.
کودک با بازی همه چیز را یاد می گیرد .

شرح بازی و سرگرمی


آرد را روی سطح صاف ریخته و کودک را به بازی با آن تشویق می کنیم .

لمس آرد و مزه کردن و کشیدن اشکال روی آرد را می توان امتحان کرد .سپس مقداری نمک به آرد اضافه کرده و آب را آرام آرام اضافه می کنیم و هم می زنیم تا خمیر درست شود .
می توانیم از رنگ خوراکی برای رنگ کردن خمیر استفاده کنیم و بعد از کودک بخواهیم شکلهای مختلفی درست کند .


این بازی برای کودک فوق العاده لذت بخش است.

مشخصات بازی و سرگرمی
استان : زنجان
شهرستان : زنجان
میزان تحرک : کم تحرک
وسایل بازی : آرد
آب
نمک
رنگ خوراکی
قالب
وردنه
زمان بازی : روز ، شب
گردآورنده : حسین اله یاری