یادگیری اعداد با بازی

یادگیری اعداد

تعداد بازیکنان : انفرادی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ٣ تا ۶ سال

بازی فعالیتی است لذت بخش و خوشایند . باید دانست که زندگی کودک بازی است .
اگر بازی هدف داشته باشد زمان مشخصی که برای بازی در نظر گرفته می شود صرفا گذران وقت نیست.
کودک با بازی همه چیز را یاد می گیرد .

شرح بازی و سرگرمی

وسایل مورد نیاز

  1. کاغذ
  2. آبرنگ
  3. ماژیک


اعداد را به ترتیب روی کاغذ می نویسیم.

جلوی هر کدام شکل یک دایره را می کشیم و با یک رنگ آنرا رنگ می کنیم.

دایره ها شکل سر کرم هستند.از کودک می خواهیم انگشتش را به رنگی که سر کرم را با آن رنگ کرده ایم آغشته کند و به اندازه عدد مقابل سر کرم اثرانگشتش  را بگذارد.این بازی علاوه بر آموزش اعداد باعث آشنایی و شناخت رنگ ها نیز می شود .

مشخصات بازی و سرگرمی
استان : زنجان
شهرستان : زنجان
میزان تحرک : کم تحرک
وسایل بازی : کاغذ
ماژیک
آبرنگ
زمان بازی : روز ، شب
گردآورنده : حسین اله یاری