با انگشتان دست خود فوتبال بازی کنید

دسته : سرعتی
تعداد بازیکنان : دو نفره
گروه سنی : ۵ تا ۱٢ سال

شرح بازی و سرگرمی

آنچه نیاز دارید..

مقوای به رنگ سبز

توپ بسیار کوچک

مداد به رنگ سفید

خط کش

مقوا یا شومیز به رنگ سفید

قیچی

ماژیک های رنگی

شرح بازی

مانند شکل زیر عکس ادمکی را روی شومیز بکشید و با استفاده از قیچی ببرید. دقیقا مانند الگو عمل کنید و جای انگشتانتان را حتما درنظر بگیرید.

با استفاده از ماژیک آن ادمک را رنگ آمیزی کنید.

مقوای سبز رنگ را روی میز قرار دهید و با استفاده از مداد به رنگ سفید و خط‌کش خوط مربوط به زمین فوتبال را روی مقوای سبز رنگ نقاشی کنید.

دو انگشت خود را به جای پاهای ادمکی که ساخته‌اید قرار داده و بازی را شروع کنید.

مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : پرتحرک
گردآورنده : پریسا حسنی