تابلوی فضای مجازی و پیامک

دسته : آموزشی
تعداد بازیکنان : گروهی
گروه سنی : ۱٢ تا ۱۶ سال

این فضا بااعضای نوجوان دختر مرکز یک کارشده....
اعضا خودشون پیامک هارو جابجا می کنن و لایک به صورت قلبهای قرمز می گذارن اگه پیام نصب شده رو دوست داشته باشن لایک می گذارن اگه انتقاد هم داشته باشند می نویسن و پیامک جدید رو هم خودشون با یک کلمه پیشنهادی خودشون آماده می کنن یعنی سرکارگاه پیامک بیان میشه و مراحلش طی میشه
درطول هفته هم بچه ها درحال جمع آوری پیامهای انرژی بخش و مثبت هستن،
برای بهتر اجراشدن این طرح جهت مطالعه ی مجله ی موفقیت این مجله دراختیار اعضا قرارمیگیره....
مربی راهنما:مهدیه زراعتی - مربی فرهنگی مرکز یک زاهدان

مشخصات بازی و سرگرمی
استان : سیستان و بلوچستان
شهرستان : زاهدان
میزان تحرک : کم تحرک
زمان بازی : روز