تصاویر روی مکعب را با هم جور کن

دسته : آموزشی
گروه سنی : ۱ تا ٣ سال

این بازی موجب تقویت تمرکز کودک می شود و به افزایش و تقویت حافظه‌ی تصویری او کمک می‌کند.

شرح بازی و سرگرمی

کودک شما باید تمرکز کنید تا مکعب ها را به شکل متناسبی بچرخاند و روی هم قرار دهید تا هر سه مکعبی که روی هم قرار می‌گیرند، تصویر متناسبی را ایجاد کنند. این بازی به افزایش تمرکز کودک شما می‌پردازد و حافظه‌ی تصویر کودکتان را  تقویت می‌کند.


آنچه نیاز دارید..

مکعب های چوبی( سه عدد)

قلم مو

چسب چوبی

تصاویر قدی از انسان یا حیوانات انیمیشنی

قیچی

قلم مو

شرح بازی

مانند شکل تصاویری قدی از شخصیت های کارتونی یا حیوانات انیمیشنی آماده کنید، ترجیحا سعی کنید که این عکس‌ها رنگی و با لباس‌های مختلف و متفاوت باشد. ابتدا این عکس ها را به کودک خود نشان دهید و از او بخواهید تا این تصاویر را به خاطر بسپارد.

مانند شکل به کمک قیچی دو برش در عکس ایجاد کنید، این برش ها را دقیقا در قسمت گردن و در قسمت پاها ایجاد کنید.

مانند شکل با استفاده از قلم مو چسب چوب را بر روی وجه‌های رو به روی مکعب اول بزنید و عکس های مربوط به صورت را روی این وجه ها بچسبانید. در ادامه مکعب دیگری را بردارید و تمامی عکس های برش خورده مربوط به لباس ها را روی وجه های رو به رو این مکعب بچسبنید. پس از آن مکعب سوم را بردارید و تصاویر مربوط به پاها را روی وجه های روبه روی مکعب سوم بچسبانید.

از کودک خود بخواهید که سه مکعب را به ‌گونه‌ای روی هم قرار دهد، تا تصویر قدی شخصیت کارتونی یا شخصیت انیمیشنی به طور درست ایجاد شود. پس از آن از او بخواهید تا مکعب ها را بگونه‌ای روی هم بچرخاند تا تصاویر مربوط به صورت ها و لباس ها و پاها به تناسب در بالای همدیگر قرار گرفته باشد.

مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : کم تحرک
گردآورنده : پریسا حسنی