ماکارنگ

بازی با ماکارونی های رنگی

تعداد بازیکنان : انفرادی ، گروهی ، دو نفره
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ٢ تا ٧ سال

بازی فعالیتی است لذت بخش و خوشایند . باید دانست که زندگی کودک بازی است .
اگر بازی هدف داشته باشد زمان مشخصی که برای بازی در نظر گرفته می شود صرفا گذران وقت نیست.
کودک با بازی همه چیز را یاد می گیرد .

بازی با ماکارونی های رنگ شده یک بازی جذاب و حسی است.
کودکان از انجام این بازی بسیار لذت می برند.
آموزش رنگها را در قالب بازییاد می گیرند.

شرح بازی و سرگرمی


ماکارونی با اشکال و ابعاد مختلف را با رنگ خوراکی میپزیم و بعد از آبکشی اجازه می دهیم سرد شود و جدا از هم در ظرف می گذاریم.
برای شروع روی رنگ ماکارونی ها تمرکز می کنیم .

اسم رنگ را با صدای بلند می گوییم و بعد می گوییم دیگر چه چیزی آن رنگی است .

سپس با دست ماکارونی را لمس می کنیم .

و از اشکال ساده شروع می کنیم .در ادامه اشکال را پیچیده تر در نظر می گیریم.

می توانیم بچه ها را تشویق کنیم که از رنگ های مختلف ماکارونی استفاده کنند .

می توانند ماکارونی هایشان را با هم به اشتراک بگذارند که این کار باعث تعامل می شود.در پایان می توانیم از بچه ها بخواهیم ماکارونی ها را کاملا با هم مخلوط کنند و از هیجان لمس و دیدن رنگ ها لذت ببرند .
مشخصات بازی و سرگرمی
استان : زنجان
شهرستان : زنجان
میزان تحرک : پرتحرک
وسایل بازی : ماکارونی رنگ شده
زمان بازی : روز ، شب
گردآورنده : حسین اله یاری