فواره کاغذ کشی

دسته : سرعتی
تعداد بازیکنان : انفرادی ، گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ۶ تا ۱٨ سال به بالا

هدف از انجام این بازی تقویت مهارت های حرکتی - افزایش سرعت عمل - تقویت عضلات بازو و دست- هماهنگی حرکت چشم و دست است.

شرح بازی و سرگرمی

کاغذ‌کشی رنگی به صورت نواری دو تا 5 سانتی برش داده و آن را به شکل لوله می‌پیچیم هر چه نوار بلند‌تر باشد بازی مهیج‌تر خواهد بود . برای هر نفر دو گلوله آماده کنید.

روش بازی:

گلوله های کاغذ کشی را روی زمین در دو طرف هر بازیکن قراد دهید.

با علامتی که داور اعلام می‌کند هر بازیکن‌ سر یکی از نوار‌های کاغذ کشی را با دست راست و چپش می‌گیرد و می ایستد.

 حالا با اعلام شروع، تایم را با کرنومتر یا ساعت نگه دارید. بازیکن‌ها باید با تکان دادن و چرخاندن دست‌ها در سرجای خود نوار کاغذ‌کشی را باز کنند. 

بازیکنی برنده است که در کمترین زمان این‌ کار را انجام دهد.

شما می توانید برای مهیج تر شدن بازی از پخش موسیقی برای شروع و توقف بازی استفاده کنید.بهتر است بازی در فضای باز انجام شده و بازیکن‌ها از هم فاصله لازم را داشته باشند.

در مرحله‌ی بعد، هر بازیکن باید سعی کند با چرخاندن دست‌های خود، خلاف جهت قبلی، نوارهای کاغذ کشی را باز کنند.

مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : پرتحرک
وسایل بازی : کاغذ کشی در رنگ های مختلف
قیچی