شیوه یارکشی: پرتا پوچ ؟

شیوه یارکشی: ( پر یا پوچ؟ )

دسته : آموزشی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ٧ تا ۱٨ سال به بالا

شرح بازی و سرگرمی


نحوه یار گیری :

 اوستا سنگی را برمی دارد و جوری که کسی متوجه نشود یا در دستش قرار می دهد و یا قرار نمی دهد و رو به سرگروه ها می گوید:" پر تا پوچ"  و هر طرف که درست بگوید برنده است و اول

یارگیری می کند.