شیوه یارکشی: تر یا خشک؟

دسته : آموزشی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ۶ تا ۱٨ سال به بالا

شرح بازی و سرگرمی


1-  شخصی به عنوان اوستا (استاد) سنگی تخت و کوچک را بر می دارد ویک طرف از آن را تر می کند . 

2- سپس به سر گروه ها می گوید تر یا خشک ؟

3-  پس از انتخاب سر گروه ها ، اوستا سنگ را به بالا می اندازد و هر طرف که آمد شخص ی که درست گفته است ، یارگیری را شروع می کند.


مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : کم تحرک
وسایل بازی : یک قطعه سنگ تخت
زمان بازی : روز ، شب