شمردن گردوهای درخت گردو

آموزش اعداد

دسته : آموزشی
تعداد بازیکنان : انفرادی ، دو نفره

بازی فعالیتی است لذت بخش و خوشایند . باید دانست که زندگی کودک بازی است .
اگر بازی هدف داشته باشد زمان مشخصی که برای بازی در نظر گرفته می شود صرفا گذران وقت نیست.
کودک با بازی همه چیز را یاد می گیرد .
مادر می تواند فرصت های مناسبی برای آموزش کودک ایجاد کند به طوریکه کودک از بازی لذت ببرد و مفاهیم زیادی را یاد بگیرد.

هدف بازی : افزایش مهارتهای دست ورزی و آموزش اعداد

شرح بازی و سرگرمی


شکل درخت را روی کارتن می کشیم و جای گردوها را علامت می زنیم و با کاتر برش می زنیم .درخت را رنگ آمیزی می کنیم و بعد آن را روی کارتن دیگری به همان اندازه می چسبانیم .روی گردو ها اعداد را می نویسیم و در جاهای خالی روی درخت گردو هم اعداد را نامرتب می نویسیم .
گردو ها را جدا در ظرفی می چینیم و بازی شروع می شود .

باید از شماره یک تا ده را سر جای خود قرار دهیم .

در هنگام جای گذاری میتوان با صدای بلند اعداد را شمرد .

به مرور می توانیم زمان بازی را کاهش دهیم .هدف : یک روش مناسب برای یادگیری اعداد برای کودکانی که بتازگی اعداد را یاد می گیرند.

باعث تقویت عضلات دست و هماهنگی بین دست و چشم می شود .
مشخصات بازی و سرگرمی
استان : زنجان
شهرستان : زنجان
میزان تحرک : کم تحرک
وسایل بازی : شکل نقاشی شده درخت گردو
پوست گردو