شالاپ

دسته : سرعتی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ۵ تا ۱٨ سال به بالا

- بازی مشارکتی
- فعالیت جسمی و تحرک
- تقویت عضلات درشت
- آموزش مفهوم صرفه جویی: باید کم کم (قطره قطره) از آب استفاده کنیم و هدر دادن آب (خالی کردن یکباره فنجان)

شرح بازی و سرگرمی


روش بازی:

  • از بچه ها بخواهید در یک دایره رو به یکدیگر بنشینند.
  • یک فنجان پلاستیکی پر آب به یکی از بچه ها (اوستا) بدهید.
  •  او باید بیرون دایره، پشت سر بچه ها (شاگردها) دور بزند و با انگشتانش چند قطره آب روی سر هر کسی که از کنارش می گذرد بریزد.
  • به انتخاب خودش ناگهان کل فنجان آب را روی سر یکی از بچه ها خالی می کند و فرار می کند.
  • کسی که فنجان آب را روی سرش ریخته (شاگرد) باید سریع بلند شود و دنبالش کند و سعی کند او را بگیرد.
  • اوستا باید سعی کند بعد از دو دور دویدن دور بچه ها بدون اینکه گرفته شود به دایره برگردد.
  • اگر شاگرد توانست او را بگیرد، او اوستا خواهد شد. اگر نتوانست بگیرد باید به عنوان شاگرد به دایره برگردد.


مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : پرتحرک
وسایل بازی : ۱- یک فنجان
٢- آب
٣- فضای باز